avatar

H. SULAIMAN, S,Ag., M.H.

(197107251998031005)
Ketua

avatar

SANUWAR, S.H.I.

(198807252017121002)
Hakim

avatar

RIZAL SIDIQ AMIN, S.Sy

(1992122920171210)
Hakim

avatar

ADAM WAHID PANGAJI, Lc.

(1987112420171210)
Hakim

avatar

PUTRA IRWANSYAH, S.Sy.

(1990022420171210)
Hakim

avatar

FAHRYARROZI, S.Ag.

(197605081999031005)
Panitera

avatar

H. MUHAMMAD NAWAWI, S.Ag.

( 19741208200112)
Sekretaris

avatar

PARDIKAS, S.H.

(1984100920110110)
Bendahara

avatar

AMIRRIZAL, S.HI

(1986061520091210)
Kasubag Umum

avatar

MUHAMMAD EFENDI, S.HI

(1985030420140310)
Kepegawaian

avatar

Petugas AKTA CERAI & SALINAN PUTUSAN

(08117065144)
Petugas PTSP