avatar

SURYA DARMA PANJAITAN, S.H.I., M.H

(1984011920070410)
Ketua

avatar

RIZAL SIDIQ AMIN, S.Sy

(1992122920171210)
Hakim

avatar

ADAM WAHID PANGAJI, Lc.

(1987112420171210)
Hakim

avatar

PUTRA IRWANSYAH, S.Sy.

(1990022420171210)
Hakim

avatar

H. MUHAMMAD NAWAWI, S.Ag.

( 19741208200112)
Sekretaris

avatar

ARDISON, S.E

(1984100920110110)
Bendahara

avatar

AMIRRIZAL, S.HI

(1986061520091210)
Kasubag Umum

avatar

MUHAMMAD EFENDI, S.HI

(1985030420140310)
Kepegawaian

avatar

Petugas AKTA CERAI & SALINAN PUTUSAN

(08117065144)
Petugas PTSP

avatar

HELMI CENDRA S.Ag. M.H

(1974051520011210)
Panitera

avatar

RIDHO SETIAWAN, S.H.I., M.E.Sy.

(1980010320091210)
Wakil